Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε ένα νέο νομοσχέδιο για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπου αναφέρεται στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕΜΒ). 

Αφορά ειδικές και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως τα παιδιά, ανηλίκους και ενηλίκους, μετακινούμενους πληθυσμούς, και πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο. Περιλαμβάνει τα προγράμματα εμβολιασμών όλων των ανωτέρω.

Οι εμβολιασμοί θα γίνονται υποχρεωτικά σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με άρθρο του νέου νομοσχεδίου.   Πιο αναλυτικά, το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών (ΕΠΕΜΒ) προβλέπει ότι σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, «μπορεί να επιβάλλεται δυνάμει απόφασης του υπουργού Υγείας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου».   Στο πλαίσιο της εκάστοτε υπουργικής απόφασης, θα ορίζεται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία θα καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού.  

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την δωρεάν τακτική διενέργεια σειράς προληπτικών εξετάσεων (screening) για τους κατοίκους της χώρας μας.   

Πολύ σημαντική εξέλιξη που ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα, υπάρχει «παραθυράκι» στο θεσμικό πλαίσιο με αποτέλεσμα να γίνεται δεκτή η εγγραφή παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί, είτε καθόλου είτε πλημμελώς, στους παιδικούς σταθμούς.

Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από το λεγόμενο «αντιεμβολιστικό κίνημα» είναι πλέον ορατός. Η Ελλάδα έχασε την ανοσία στην ιλαρά με βάση τα κρούσματα που σημειώθηκαν τον περασμένο χρόνο.